مزارع مرغ گوشتی

مرغ گوشتی

مزارع پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت ۲۰۰.۰۰۰ قطعه در هر دوره پرورش می باشد.
در این مزارع برای به حداکثر رسیدن نقطه مطلوب تولید، قرنطینه بهداشتی، شرایط مناسب دما، رطوبت، تسویه هوا و دان مطلوب تهیه می گردد.
همچنین به منظور عدم استفاده از آنتی بیوتیک در دوره پرورش برای پیشگیری از بیماری های شایع واکسیناسیون اولیه و برنامه واکسیناسیون منحصر به فرد خود را طراحی گردیده است. همچنین با توجه به بهبود کیفیت گوشت مرغ و کاهش میزان چربی لاشه، سن کشتار در مقاطع ۳۵ الی ۴۵ روز در نظر گرفته شده است تا در نهایت مرغ سالم تر و با کیفیت تری در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.