قطعه بندی

قطعه بندی

به منظور سهولت در مصرف و کاهش ضایعات و پاسخگو به نیاز مشتریان بخشی از مرغ تولید شرکت در کارخانه قطعه بندی با ظرفیت ۱۰۰ تن در روز در شرایط کاملاً بهداشتی و تحت کنترل به محصولات قطعه بندی تبدیل می گردد، که محصول نهایی به صورت فله و بشقابی در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد.